OD 1 MAJA 2020 r. ZMIANIE ULEGA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CHORZELE

      Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadzane są od 1 maja 2020 r. w Gminie Chorzele zmiany w organizacji zbierania przez właścicieli odpadów i ich odbioru. Obowiązywać będą także nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zyskują nowe prawa i obowiązki.

  • POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

W myśl przepisów krajowych wszyscy w Polsce mamy już obowiązek segregowania odpadów na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe). Wszyscy właściciele nieruchomości bez wyjątku, począwszy od 1 maja zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów oraz jeśli dotąd zbierali odpady nieselektywnie do złożenia deklaracji. Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.chorzele.pl (zakładka system gospodarki odpadami komunalnymi). 

  • MOŻLIWOŚĆ PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWANIA

Ponadto właściciele nieruchomości jednorodzinnych  zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej – o 6,00 zł od osoby - z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

  • NOWE ZASADY OPŁAT, NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wedle prognoz zmiany ustawowe oraz rosnące koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów spowodują w 2020 r. wzrost wydatków na gospodarkę odpadami. Dlatego Gmina Chorzele, podobnie jak inne samorządy w Polsce, zmuszona była do wprowadzenia podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Od 1 maja 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  • Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 6,00 zł od osoby. Wówczas opłata będzie wynosić 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość .

  • Zgodnie z ustawą, w przypadku stwierdzenia braku obowiązkowej segregacji, każdorazowo naliczona zostanie właściwa opłata podwyższona stanowiąca dwukrotność stawki podstawowej, czyli 58,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmienia się wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele wypoczynkowe. Opłata począwszy od maja 2020 roku liczona jest w kwocie ryczałtowej opłaty rocznej 169,00 zł od nieruchomości, niezależnie od ilości domków letniskowych usytuowanych na nieruchomości.

  • KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI

W konsekwencji ww. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zachodzi obowiązek złożenia nowych deklaracji na wzorach mających zastosowanie do opłaty począwszy od 1 maja 2020 r.
 

Obowiązek złożenia nowych deklaracji dotyczy właścicieli:

  • nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, które dotąd nie zadeklarowały segregacji,

  • nieruchomości zamieszkanych wielolokalowych, które dotąd nie zadeklarowały segregacji,

  • nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, które chcą zadeklarować prowadzenie przydomowego kompostownika

 

Nowe deklaracje należy składać od dnia 04 maja do 10 maja 2020 r. w pokoju nr 31 w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@chorzele.pl 

Należy pamiętać, że znowelizowane przepisy ustawy przewidują karę grzywny za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN W SYSTEMIE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POD NR TEL. 29 751-65-58 I NA STRONIE WWW.CHORZELE.PL
 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now